DoelstellingHoofddoel van Stichting Afrikaad  is het bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.

Bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen. Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor boomplantprojecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische- en onderwijs hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Funtumfrafo

Ons logo


Dit Ghanese Adinkrasymbool verwijst naar het belang
van gemeenschapszin.
Het betekent: 2 Krokodillen delen samen
één maag, maar toch vechten ze om voedsel !

Met andere woorden:

"Het is onverstandig te vechten als je elkaar nodig hebt!"Omdat een school niet los van de gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomenplantprojecten en watervoorziening in de buurt van die scholen, en voor medische hulp aan de schoolkinderen en hun familie.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd: ouders, leerkrachten en andere betrokkenen werken samen aan het onderwijs. Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen.


Hoofdlijnen beleidsplan 2019:Evenals in 2018 zal de focus liggen op water. Het bestuur onderhoudt contacten met diverse gemeenschappen verspreid in Ghana, waarbij het voorzien van schoon drinkwater middels het graven van waterputten en het renoveren van bestaande putten en plaatsen van pompsystemen centraal staat.
Aandacht is er met name ook voor putten bij scholen, hulp bij onderhoud en aanschaf van leermiddelen.
Het bestuur geeft opdracht aan lokale pompenmakers/installateurs en (be)zoekt samen met hen lokaties waar vraag is naar pompen.
Gemeenschappen worden getraind in het onderhoud van de pompssystemen en dragen financieel bij in de productie van de putdeksel.
Naar verwachting zullen wij naast support aan de diverse scholen en de boeren van onze boomplantprojecten (t.b.v. boer en school) dit jaar 150 á 200 pompen gaan plaatsen.
Zoals u wellicht weet middels nieuwsbrief of contact stopt de stichting eind 2019 haar activiteiten na 20 jaar hulp aan Ghana .Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:Vorig jaar is er weer veel werk verzet, waarover u meer kunt lezen in onze nieuwsbrief 2018. Voor verslag van onze werkzaamheden in voorgaande jaren verwijzen wij u graag naar voorgaande jaargangen van onze nieuwsbrieven, zoals elders gepubliceerd op onze website.Het bestuur van de Stichting Afrikaad bestaat uit:      A. v/d Munnik:       Voorzitter

      Aad van der Munnik, Barendrecht, importeert kunstnijverheid uit
      West-Afrika. Bezoekt met name Ghana zeer regelmatig.

      R. Koelemij:          Secretaris

      Ron Koelemij, Woerden, algemeen chirurg en wereldreiziger.
      Het aanspreekpunt van de Stichting op het gebied van
      gezondheidszorg.
      H. Kodde:              Penningmeester

      Hans Kodde, Capelle a/d IJssel, leidt als zelfstandig ondernemer
      een fiscaal adviesbureau.
Overige medewerkers:


      W. Schriek:
           Onderwijs en leermiddelen
      Winia Schriek, Barendrecht, is sinds 1978 werkzaam in het
      basisonderwijs. De Stichting maakt dankbaar gebruik van haar
      kennis en contacten op het gebied van onderwijs.
      W. Schols:
             Fotografie
      Willy Schols, Barendrecht, huisarts. Heeft samen met Aad het
      initiatief tot het oprichten van de Stichting genomen.
      Haar grootste hobby is fotografie.
      W. Roos:
               Fondsenwerving en sponsoring
      Wim Roos, Barendrecht, leidt een bedrijf in logistieke
      dienstverlening. Heeft wereldwijde contacten en legt zich dan
      ook vooral toe op de fondsenwerving. Hij is gegrepen door Ghana.
      E. de Wit:             Webmaster

      Erik de Wit, Vlaardingen. Komt oorspronkelijk uit de
      gezondheidszorg. Heeft als hobby het ontwikkelen van websites.
      Ontwikkelde en onderhoudt op verzoek deze site belangeloos voor
      Stichting Afrikaad.Beloningsbeleid:


De bestuurders van Stichting Afrikaad ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Terug naar boven