Stichting Afrikaad in de Media
Het Zuiden, Barendrecht December 2005.

  Als kunstenaar was Aad v/d Munnik   een jaar of tien geleden op vakantie   in Ghana om inspiratie op te doen.   Terwijl hij daar als verzadigde   westerling rondhing, worstelend met   een luxeprobleem, zag hij de   plaatselijke bevolking zich iedere dag   in het zweet werken, om in de   dagelijkse behoefte te voorzien.

Dat inspireerde hem om ook zelf de handen uit de mouwen op te stopen en een handel in West-Afrikaanse kunstnijverheid op te zetten onder de naam Afrikaad.
Daar bleef het niet bij. Enkele jaren later volgde de oprichting van de Stichting Afrikaad, die in zuidelijk Ghana actief werd met het bouwen en opknappen van scholen, het verbeteren van medische voorzieningen, het slaan van waterputten en de aanplant van bomen.

"Als je de situatie met eigen ogen gezien hebt, moet je er wel iets aan doen",
zegt Aad.

"Wij zijn toevallig in het rijke westen geboren en daar gaan mensen onnodig dood en blijven de kinderen verstoken van onderwijs.
En dat terwijl je daar met een euro zoveel kunt bereiken".


Kansen creëren.

Door de handelscontacten leerden Aad en zijn partner Wil de plaatselijke bevolking beter kennen en ontstonden er vriendschappen. Zo werd Aggyei hun vaste chauffeur.
Hij liet hen op een dag zijn geboorteplaats Begoro zien en de school aldaar. Het ruim honderd jaar oude gebouw stond op instorten. Het deed de Barendrechters besluiten voor hun op handen zijnde bruiloft geen cadeaus te vragen, maar een bijdrage voor de bouw van een nieuwe school.
Het was de aanzet voor de stichting die nu door zeven vrijwilligers wordt gerund en al heel wat tastbare resultaten heeft geboekt, inmiddels ook in twee andere dorpen.

"Het gaat om het creëren van kansen en het streven naar duurzaamheid en zelfstandigheid. Als je dan bijvoorbeeld ziet dat meisjes van zestien jaar nog naar school gaan, geeft dat veel voldoening".

Van alle kanten komt er hulp.
Zo werd de stichting een jaar lang geadopteerd door basisschool Het Kompas en dit jaar door De Hoeksteen.

Verder komt er veel financiële ondersteuning uit kerkelijke hoek en zijn er ook regelmatig spontane particuliere acties te verwelkomen. Verder worden er inzamelingacties gehouden via scholen. Het is de bedoeling dat er in januari weer een container met lesmateriaal, speelgoed, gereedschap en sportkleding verscheept wordt naar Ghana.
Onlangs kwam de financiering rond van vijf leerkrachten.

"Het voordeel van onze stichting is dat we geen 'strijkstokken' hebben",
zeggen Aad en Wil.
"Elke euro die we binnenkrijgen, wordt in Ghana geïnvesteerd".

Aad reist zo'n vier keer per jaar naar het land voor zaken en om de voortgang van de projecten te bekijken en heeft ook tussendoor veel contact met de Afrikaanse vrienden.

De voorwaarden voor verbetering zijn aanwezig in Ghana, dat ongeveer acht keer zo groot is als Nederland. In tegenstelling tot omringende landen als Nigeria en Ivoorkust is de politieke situatie stabiel en leven alle geloven vreedzaam samen. Er is echter nog een lange weg te gaan en daar draagt de Stichting Afrikaad graag zijn steentje aan bij.

Barendrechters kunnen dat ook doen, door bijvoorbeeld binnenkort de kalender te kopen die de stichting aanbiedt bij onderneer de firma Onnink aan de 2e Barendrechtseweg en Gall&Gall aan 't Valk.

<<<<< vorige pagina


Terug naar boven