Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2008.
Jaargang 3, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen

Waterputten

De eerste put werd in november 2006 in gebruik genomen.
Inmiddels is de zevende put in aanbouw. In het dorpje Vume zijn nu drie waterputten.
De put naast de school is uiteindelijk 28 meter diep geworden. De pomp staat erop en functioneert prima.
Ook veel boeren uit de omgeving komen nu hier hun dagelijkse portie water halen op weg naar hun akkertjes.
De putten in Xantroli en Goblakope, buurdorpen van Vume, zijn ook klaar.
In Xantroli is door ontbreken van een muurtje in het regenseizoen weer veel uitgegraven grond de put in gespoeld en zal in het droge seizoen nogmaals gegraven moeten worden.

In oktober j.l. is ook de laatst gegraven put in Amuzekope, op zo’n 15 minuten van Vume klaar gekomen en voorzien van een muurtje.
Voorlopig moet ook hier het water met ’t emmertje worden geput totdat het deksel en de pomp geïnstalleerd zijn.
Momenteel wordt er gegraven bij enkele ‘buurtschappen’ ten noorden van Vume vlakbij de school.
Zo’n 150 bewoners zullen daar straks over schoon drinkwater kunnen beschikken!

Afgelopen juni hebben we een aantal pompen geplaatst o.a. in Vume en Xantroli op de door de stichting gegraven putten en op een drietal bestaande putten in de omgeving in de dorpjes Agoma, Agbedzi Kope en Abodza Kope.
Men werkte daar met losse touwen. De touwen, emmertjes en jerrycans, die constant in de put gegooid worden, vervuilen het water.
Momenteel hebben we een lijst samengesteld van plaatsen in de omgeving waar behoefte is aan een pomp op een bestaande put.
We ontvangen inmiddels veel verzoeken voor een pomp, of de aanleg van put met pomp.

Hoe worden de putten gegraven?
Het graafteam bestaat uit 6 mensen. Zij worden betaald door de stichting.
Er wordt gegraven met een breekijzer en schep met emmer.
Gravend staat men in een mal (twee halfronde metalen platen die aan elkaar gekoppeld de cirkel van de put vormen).
De hoogte van de mal is 1 meter. Deze wordt ingegraven.
Op moment dat de tweede meter is ingegraven, wordt de 1e meter gemetseld.
Er wordt dus van boven naar beneden gemetseld. Nadat het grondwater is bereikt wordt nog 4 m. doorgegraven.
Daarna wordt een muur rond de put gemetseld en de pomp geïnstalleerd en het putdeksel gegoten.
Klik op de kleine foto
  Vervolgens laat men een aan een pvc-pijp gelijmd grondstuk met inlaat   in de put zakken waar het touw door gaat.
  Elke 80 a 100 cm wordt een knoop in het touw gelegd om water via pvc   pijp op te trekken.
Het touw draait boven op soort fietswiel.
De pompenmaker Edwin Annan uit Bolgatanga (Noord-Ghana) is getraind door Jan Mons uit Poortugaal. Onze wens is dat ons eigen graafteam ook leert installeren. Op korte termijn sturen we een leerling naar Bolga om een korte training te volgen bij Edwin.


Donatie pompen

Door de Stichting Victoriepompen van Jan Mons in Poortugaal zijn verschillende touwpompen gedoneerd.
Dankzij de goede samenwerking met Jan Mons kunnen veel meer mensen goed drinkwater krijgen.
www.victoriepompen.nl.


Verzoek voor steigermateriaal

  Met wat steigerdelen, koppelstukken, een “monkeyjack” en een dekzeil   willen we een demontabele constructie maken die we op de graaflocatie   kunnen zetten.
  Dit bouwsel biedt de gravers dan bescherming tegen zon en regen en is tevens de constructie waaraan de katrollen gehangen kunnen worden.
Nu werken we met 2 ingemetselde boomstammen met natuurlijke oksels waarin een steigerdeel ligt met daaraan de katrollen.


School Vume

Er zijn inmiddels 6 door de overheid betaalde leerkrachten en 2 die door de stichting worden betaald.
Inmiddels zijn er 5 assistenten vanuit het dorp aan het team toegevoegd.
Zij ontvangen geen salaris. Het leerlingenaantal gaat naar de 300 en er komen ook meer leerlingen uit buurtschappen rondom Vume. (+/- 15 minuten lopen).
Het voorzien van waterputten/pompen in de omgeving blijkt een positief effect te hebben op de toestroom van leerlingen van buiten Vume.
We hebben de wens om een vorm van voortgezet onderwijs te verwezenlijken en er zijn zogeheten “secundary groups” gestart.
Gereedschappen, naaimachines en typemachines komen van pas!
  Vertegenwoordigers van de Ghana Education Service uit Denu hebben   na ons bezoek in juni de school in Vume bezocht.
  Deze zien onze school nu als voorbeeldschool voor het Ketu district.
  We zijn in oktober weer in Denu geweest en hebben nogmaals om meer onderwijskrachten voor Vume gevraagd.
Dit heeft geresulteerd in 1 nieuwe leerkracht.

Het schoolgebouw is bijna klaar.

  Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bovenlichten en de   plafonds in personeel- en voorraadkamer.
  Volgend jaar begint de laatste fase: pleisterwerk hier en daar repareren   en het gebouw schilderen.
Hopelijk is tegen die tijd onze container in Ghana, waarin o.a. de schoolborden afkomstig uit de (ex-) noodlokalen van Het Walburgcollege in Barendrecht.
Als deze hangen en het meubilair is aangevuld kunnen we feestelijk gaan openen!


Container

Veel ingezamelde zaken liggen (nog) opgeslagen bij Allround Cargo Handling welke we in 2009 hopen te verschepen.
Er is nog behoefte aan handgereedschap-pen, ontwikkelingsmaterialen voor scholen en sportartikelen (tenues, netten, ballen etc.).
Veel computers, printers, sportkleding en attributen, fietsen en leermiddelen staan inmiddels klaar.
Waarschijnlijk hebben we meer dan een 40 ft container kan bergen.


Begoro

  Twee blokken met ieder 3 latrines   zijn bijna klaar en we zijn in   afwachting van een offerte voor de verf om de latrines net als de   schoolgebouwen een frisse kleur te geven. Het gaat hier om ‘ verf en   kwast kosten ‘. De ouders en personeelsleden zullen zelf het werk uitvoeren. Het computeronderwijs wil niet zo vlotten. Inmiddels is de 3e leerkracht aan de slag. Stichting Stivosina organiseert in januari 2009 alweer haar 3e sportweek in Begoro.
Destijds zijn zij door ons in Begoro op school geïntroduceerd en inmiddels heeft hun sportweek regionale bekendheid met een toenemend aantal deelnemende scholen!
www.stivosina.nl


Bomenplantproject

Bij het traditioneel platbranden van akkertjes 2 jaar geleden was een deel van onze aanplant verwoest.
Het is niet anders. Ook huizen (lemen hutten met rieten daken) gaan geregeld in vlammen op!
In de schaduw van onze overige bomen kunnen de boeren pinda’s en pepertjes verbouwen.
Nieuwe aanplant van bomen staat op de rol.
ACE uit Amsterdam gaat met hun kerstkaart verwijzen naar onze website voor meer informatie over de bomenplantactie .


Acties/Inzamelingen

De sponsorloop van scholengemeenschap Het Sophianum in Gulpen heeft €2724,- opgebracht.
De Griffel uit Zeist doneerde €350,- Bedankt voor al jullie inspanningen voor onze stichting!
De Diakonieën van de verschilende PKN kerken Schiedam gaven €1.152,-
Hendrickx Transport doneerde €1500,-
De inzamelingsactie van IJzerhandel Koelemij in Voorburg heeft weer veel goed en bruikbaar gereedschap opgeleverd.
Speelgoed en schoolmaterialen o.a.via inzamelactie Kevin en zijn vrienden op de Afrikadag in Het Afrikacentrum Cadier en Keer.


Tenslotte

Wij willen graag alle belangstellenden en donateurs bedanken voor de vele en vaak hartverwarmende reacties en uiteraard de financiële steun.
Zonder dit is ons werk niet mogelijk.
Een ieder heel fijne feestdagen toegewenst en alle goeds voor 2009!


Terug naar boven