Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2009.
Jaargang 4, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen

Waterputten

De puttengravers zijn momenteel niet meer in dienst van de stichting.
Zij worden begeleid zodat ze als een zelfstandig team kunnen gaan werken.
Dit is geen gemakkelijk proces. Betty heeft geholpen met de noodzakelijke papieren.
Het gebrek aan leiding leidt tot verdeeld-heid. De laatste put is inmiddels erg diep en nog niet klaar.
De putten in Xantroli en Goblakope, buurdorpen van Vume, zijn ook klaar.
Op 40 meter diepte is helaas nog geen water gevonden.

Inmiddels zijn twee pompenmakers wel in staat gebleken om met hulp van de stichting een eigen bedrijfje te stichten (Issa en Lukuman hebben VANISSLUK VENTURES gevestigd).
In samenwerking met Stichting Victorie pompen van Jan Mons
(stichting victoriepompen) zetten deze jongens touwpompen op bestaande (vuile en nieuwe) putten.
Zij maken deze pompen in hun eigen werkplaats.
Zij zijn voor ons in het Voltadistrict geweest om de stichtingsputten te controleren.
Er is onderhoud verricht en zij hebben voor-lichting gegeven over gebruik en onder-houd aan de lokale bevolking.
Wellicht gaan zij in de toekomst meer pompen in de omgeving van Vume plaatsen.
Uit de eerder dit jaar verzonden container hebben zij veel goederen, waaronder een werkbank, hand- en electrisch gereed-schap en een computer ontvangen.

Atronie
De school in Atronie is hard aan renovatie toe.
De erosie door ontbossing is in het gebied heel erg.
Dit leidt tot veel water-overlast. De veranda langs de school is ondermijnd en hierdoor erg gevaarlijk.
Een goot langs de school is hard nodig om het binnenstromen van water tegen te gaan.
Door het water zijn de vloeren en buiten-muren erg slecht.
Ook zijn de muren tussen de lokalen niet opgetrokken tot aan het dak waardoor het erg gehorig is.
Inmiddels hebben we de financiering van de 1ste fase van renovatie van de school rond.
De vloeren zullen geëgaliseerd worden en er zal een goot aangelegd worden rondom de school.


School Vume

De school in Vume krijgt steeds meer een voorbeeldfunctie.
Hierdoor krijgt ze steun van de overheid. De overheid heeft latrines laten plaatsen.
Momenteel worden er 7 onderwijzers door de overheid betaald.
De stichting betaalt momenteel twee onderwijzers (Olando en Florence ieder 37 euro per maand).


Container

Onder de nieuwe overheid zijn er grote problemen ontstaan bij de invoer van hulpgoederen door stichtingen.
In het verleden kwamen deze goederen blijkbaar nogal eens zonder betaling van nodige belastingen op de markt terecht.
Onze container (40 voeter) heeft maanden in de haven gestaan, en is nadat we hem commercieel ingeklaard hebben wat met veel extra kosten en boetes gepaard ging, diverse keren door douaneteams gecheckt.
Gezien deze problemen is besloten voorlopig géén nieuwe container naar Ghana te sturen.
Tijdens de laatste reis in oktober zijn de meeste goederen gedistribueerd.


Studiegeld

Dede een meisje van 7 jaar, dat op het terrein van het guesthouse in Teshie woont, gaat sinds eind oktober naar school.
Haar twee broertjes gingen al.
Voor haar was echter geen geld beschikbaar, aangezien het schoolgaan van meisjes geen prioriteit heeft.
Elisabeth uit Kumasi is inmiddels aan haar opleiding tot lerares begonnen.
Ze wordt gesponsord door Wim, Ron, Hans en Aad.
Julliet de dochter van Christian en Victoria gaat vanaf december 2009 tot september 2010 Engels studeren in Sogakope.
Zij was niet toegelaten tot de lerarenopleiding i.v.m. onvoldoende resultaat voor haar toets Engels.
Zij blijft in de ochtenduren werkzaam op de lagere school als onderwijzeres .
In september 2010 kan zij dan alsnog haar lerarenopleiding starten.
De financiering van de opleidingen hier boven beschreven wordt momenteel betaald door enkele sponsors.
Het bestuur overweegt of financiering van onderwijs aan individuele studenten ook een doelstelling van de stichting zal worden.
Hier zal dan een aanpassing van de statuten voor noodzakelijk zijn.


Bomenplantproject

In Atronie, Brong-Ahafo district, is een deel van het bomenplantproject (gesponsord met 4000 euro! door ACE) van start gegaan.
Acht boeren hebben ieder 400 sinaasappelboompjes ontvangen en geplant op hun akkertjes.

Gedurende drie jaar zullen zij een bijdrage van de stichting ontvangen t.w.v. de opbrengst van 1 baal cacao als tegemoetkoming voor de verzorging van de boompjes.
Na het derde jaar wordt verwacht dat de bomen vrucht gaan geven.
Vijftig procent van de opbrengst zal dan in het vervolg naar de lokale school gaan, die bij dit project betrokken is.
Dit project wordt gezien als een project van en voor de gemeenschap, waarbij de betreffende boeren economische hulp krijgen in de vorm van sinaasappelbomen (die later weer schaduw kunnen geven aan gewassen als ui en peper) en de school structureel inkomsten krijgt voor aanschaf van bijvoorbeeld onderwijs-middelen en onderhoudskosten door haar 50% aandeel in het project.
Recent is ons door ACE wederom steun voor de waterputprojecten in het komend jaar toegezegd.

Het andere bomenplantproject in Vume in het Voltadistrict wilde dit jaar niet zo vlotten.
Met name de samenstelling van de groep boeren gaf problemen.
Uiteindelijk hebben we besloten er een vrouwenproject van te maken. Problemen opgelost.
Onder leiding van Florence, de door ons betaalde kleuteronderwijzers van het eerste uur, is een groep van 14 vrouwen samengesteld.
Helaas moeten we op het komend regen-/plantseizoen wachten (medio maart) voordat we de mangoboompjes kunnen inkopen, transporteren en planten.
Ook in Vume zal de 50/50 constructie in samenwerking met de school gebruikt gaan worden.
Voorts zijn er voorzichtige plannen om naast de mango’s (sinaasappels groeien in dit deel van Ghana slecht) ook cashewnoten in Vume te gaan aanplanten.


Acties/Inzamelingen

De kinderkleding- en speelgoed beurs in Carnisse Haven heeft 1400 euro opgebracht.
Collectes in kerken in Barendrecht en in Schiedam leverden respectievelijk 770,- euro en +/- 300,- euro op.
Daarnaast was er een extra schenking van de gezamenlijke kerken in Barendrecht van 1000,- euro.
Ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk schonken Wim en Anneke 400,- euro.
Mevrouw Henriette schonk de stichting ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag +/- 950,- euro.
Daarnaast mochten we nog diverse giften ontvangen van particulieren, alsook maandelijkse bijdragen.
Voor de eerste fase renovatie van Atronie mochten we een gift van 1100 euro ontvangen van Dhr P.
Tevens schonk hij nogmaals zo'n bedrag voor de tweede fase.


Tenslotte

Wij willen graag alle belangstellenden en donateurs bedanken voor de vele en vaak hartverwarmende reacties en uiteraard de financiële steun.
Zonder dit is ons werk niet mogelijk.

Een ieder heel fijne feestdagen toegewenst en alle goeds voor 2010!


Terug naar boven