Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2010.
Jaargang 5, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen

Mangobomenproject Vume

Na het besluit van de stichting om van het mangoboomproject een vrouwenproject te maken, waardoor we meer zekerheid over serieuze aanpak hadden en tevens konden afrekenen met de ontstane selectieproblemen, zijn we in februari op zoek gegaan naar een tractor-eigenaar in de omgeving, die de acres van de deelnemende boerinnen op kosten van de stichting kon omploegen.
De zoektocht bracht ons bij een middelbare landbouwschool niet ver van Vume, op twee uur wandelen.
Deze had twee trekkers in bezit, beide helaas kapot. Ook het laboratorium van de school was leeg en heeft dringend een financiële injectie nodig.
Kortom een nieuw project en veel werk te doen op het Ohavu College!
Aan het begin van het eerste regenseizoen, eind maart 2010, zijn dan eindelijk de mangoboompjes in Vume, Ketu-North Voltadistrict, geplant.
In ruil voor het toezicht houden op het project in Vume, bestaande uit regelmatig het project bezoeken, tellingen verrichten en de boerinnen bijstaan in de ontwikkeling van dit nieuwe gewas, is aan de landbouwschoolschool op de campus 2 acres mangobomen in 3 diversiteiten aangeboden.
De eerste terugkoppeling is inmiddels binnen, de boerinnen zijn voor scholing een dag op het college geweest, en de stichting heeft de school voorzien van 6 mountainbikes, die het voor de studenten eenvoudiger en leuker maakt om de mangoboompjes en boerinnen in Vume te bezoeken.
Uit de rapportage blijkt dat het gebied te kampen heeft gehad met ernstige regen tekorten. De meeste boerinnen hebben 20 a 25% van hun zaailingen verloren.
Klik op de kleine foto
   Doordat de mensen zelf al zuinig moeten zijn met het water uit de    putten wordt er niet geïrrigeerd.
   Eind van het jaar zullen de boerinnen hun halfjaarlijkse bijdrage voor de    aanschaf van o.a. bestrijdingsmiddelen van de stichting ontvangen.
Dat wordt nog een gereken! Er gaat uitgekeerd worden naar overlevende planten.
Tegen het volgend plantseizoen in de periode maart/april 2011 bekijken we of er nieuwe planten ter aanvulling moeten worden aangeschaft.

Waterputten Vume en omgeving
De situatie rond de watervoorziening was in oktober teleurstellend.
Er wordt geen onderhoud aan de pompen verricht en alle drie de pompen in het dorp vertonen gebreken.
Bij één pomp is het deksel verwijderd, dito het touw. Tijdens de vergadering in het dorp heb ik gewezen op de kans op vervuiling van het water en de mogelijkheid van ziekte.
Dit is nu echter de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. De stichting heeft destijds, in de voorbereiding tot aanleg van de waterputten, voor een door de bewoners zelf gekozen inwoner een cursus pompreparatie/aanleg/onderhoud in het noorden van Ghana gefinancierd.
De bewoners zullen zelf een bijdrage moeten gaan leveren om deze jongen, die betaald wil worden voor z’n onderhoudswerk, tegemoet te komen.
Begin volgend jaar 2011 verwacht ik de pompen in goede conditie te zien, zoals eind 2009 achtergelaten door Issaka en Adamu van Vanissluk na de verrichte onderhoudsbeurt.
Een aantal pompen in de omgeving werden ook bezocht. Deze worden wel goed onderhouden, zijn geolied en schoon.
Eén van de putten staat echter al enkele maanden droog. Beloofd werd om deze binnenkort verder uit te graven.
De bewoners willen graag bij het werk helpen.

Scholen
Vume
De school in Vume is nu klaar voor een feestelijke opening. Inmiddels zijn er 9 onderwijzers, die betaald worden door de overheid, en zij hebben met elkaar gezorgd dat de laatste lokalen nu ook aan de binnenzijde geschilderd zijn.
Nu maar hopen dat er op het onderhoud gelet gaat worden!
Begoro
Christie, het schoolhoofd is in juni naar onze opslagruimte in Teshie gekomen met een vrachtwagen, die zij bij aankomst in Accra op het station gecharterd had.
Met een volle lading restanten meubilair, puzzels, dekens, speelgoed en sportartikelen is zij retour gegaan naar Begoro.
De schoolborden uit de voormalige noodlokalen van het Calvijn College uit Barendrecht werden enthousiast ontvangen.
   De foto’s, die in het Calvijn werden gemaakt en instruktietekening voor    het ophangen van de schoolborden zijn afgegeven.
   Tevens werd gestart met een bescheiden fonds ter ondersteuning van    het computeronderwijs.

Container

Onder de nieuwe overheid zijn er grote problemen ontstaan bij de invoer van hulpgoederen door stichtingen.
In het verleden kwamen deze goederen blijkbaar nogal eens zonder betaling van nodige belastingen op de markt terecht.
Onze container (40 voeter) heeft maanden in de haven gestaan, en is nadat we hem commercieel ingeklaard hebben wat met veel extra kosten en boetes gepaard ging, diverse keren door douaneteams gecheckt.
Gezien deze problemen is besloten voorlopig géén nieuwe container naar Ghana te sturen.
Tijdens de laatste reis in oktober zijn de meeste goederen gedistribueerd.


Waterputten en school in Atronie

In Atronie, Brong-Ahafo district, verlopen de projecten zeer voorspoedig. Zonder vertragingen zijn er sinds ons bezoek in februari j.l. twee waterputten gegraven van het sponsorgeld van ACE.
Wederom hebben we de pompen gedoneerd gekregen van Stichting Victoriepompen. Eén van de putten staat centraal op het schoolplein van de school waarvan we ook dit jaar de renovatie gestart zijn.
Dankzij de putten hoeven de inwoners van dit deel van Atronie nu geen rivierwater meer te gebruiken, of ver te lopen voor schoon drinkwater.
Er is inmiddels een lijst met lokaties uit de omgeving waar men graag een put en/of pomp zou willen hebben.
We hebben een lokatie heuvelopwaarts bekeken in Kuffuor-Camp. Een pomp is daar zeer gewenst.

De school is sinds het bestaan van de put op het schoolplein lessen in hygiëne gestart: kleuters leren nu klassikaal hoe de tanden te poetsen en handen te wassen!
De renovatie van de school verloopt voorspoedig. De eerste fase, gefinancierd door een particulier uit Barendrecht, bestond uit het repareren van vloeren in de lokalen, veranda’s en traptreden en de aanleg van een goot om de gebouwen voor afvoer van regenwater, dat anders vrij de lokalen instroomde.
   De tweede fase vormde het optrekken van de muren tussen de    klaslokalen en het repareren van de wanden, inclusief het aanbrengen    van opengewerkte stenen als raampartijen.
   Daarna volgden de deurposten en deuren, welke in het nabijgelegen Sunyani gemaakt zijn.
Hangsloten en beslag erbij en de geiten hebben geen buitenschoolse-toegang meer.
In de zomerschoolvakantie werd de hele school, dus ook de kleuterafdeling en het kantoor, geschilderd!
In een half jaar tijd is de renovatie dus voltooid.
Gevolg is wel dat er een enorm toestroom kwam van nieuwe leerlingen.
Met name kleuters, maar ook oudere leerlingen, soms nog met een uniform van een vorige school of uniformloos.
De school voldoet nu al aan de eisen gesteld aan de groei van scholen per 2015 van de Ghanese overheid.
Dit is prachtig, maar betekent ook dat er inmiddels een stop op inschrijvingen is omdat de school anders te klein/onwerkbaar is door de te grote klassen.
De kleuterklas 1 telt inmiddels bijna 150 leerlingen!(meer dan een verdubbeling t.o.v. ons laatste bezoek in juni j.l.).
Aangezien ACE ons gevraagd heeft een mogelijk nieuw doel voor hun jaarlijkse donatie te geven hebben we de uitbreiding van de kleuterafdeling genoemd: er moet minstens een lokaal bij.


Tot slot het sinaasappelbomen-project in Atronie.

Ook hier sterfte onder de zaailingen, maar rond de 10%. Aangezien dit project al een jaar draait zijn de bomen inmiddels sterk en valt er bij goede verzorging weinig sterfte meer te verwachten.
De gestorven boompjes zijn in het vroege regenseizoen dit jaar vervangen, zodat alle boeren weer met 400 stuks aan het werk zijn.
Nu maar hopen dat de eerste vruchten over zo’n 3 jaar zullen zorgen dat er wat extra inkomen zal zijn voor boer en school.
50% van de opbrengst gaat contractueel straks naar de school om leermiddelen of anders onderwijs-ondersteunend materiaal van te kunnen kopen.
Gezien de wijze waarop de gemeenschap haar bijdrage aan de ontwikkelingen rondom water- en schoolproject heeft verleend lijkt dit plan te gaan slagen.
De boeren hebben van de stichting deze maand hun halfjaarlijkse bijdrage voor onderhoud van de boompjes ontvangen..


Nieuwe verzoeken

Verschillende verzoeken ontvangen om scholen op te knappen bv in Edu Aben, in de Ashanti Region en in een dorp hoog in het noorden, nabij Bolgatanga.
Tevens verzoek om in Krodua en in het Krobogebied om waterpompen te plaatsen.
Onze contactpersoon DJ van het lokale radiostation Rite FM gaat een lijst samenstellen.


En verder:

Onze secretaris in Accra, Betty Agyeman, heeft van ons bedrijf Afrikaad een deel van de kantoorruimte gekregen om in te richten als zetel voor de stichting.
De destijds door Allround Cargo Handling geschonken draaistoelen en overig kantoormeubilair was al vergeven (ziekenhuis in Berekum en school Begoro), zodat we nu traditioneel Ghanees ingericht zijn.
Edward Mintah, chirurg uit Berekum, werden de gedoneerde (huisarts)-gereedschappen van artsenfamilie uit Ridderkerk overhandigd.
Hij is er erg blij mee. Nu zoeken we natuurlijk verder voor de operatietafel en narcoseapparatuur voor z’n kliniek!
Edward komt waarschijnlijk zomer 2011 naar Nederland om een transport naar Ghana te regelen. Hier gaan we hem bij helpen.
Wellicht kan er in de toekomst een reis naar Ghana georganiseerd worden.
Reizen in Ghana en onze projecten bezoeken, bezienswaardigheden en diverse werkplaatsen van leveranciers van kunstnijverheid.
Het idee is oud, echter de inhoudelijke vorm pril en ongepolijst.
Indien u belangstelling hebt, dan horen we dat graag.


Donaties en giften:

Giften hebben we ontvangen van vele particulieren uit het hele land, waaronder een toenemend aantal middels een maandelijkse bijdrage, waarvoor onze dank.
Verder ontvingen we dit jaar van scholen, kerken en bedrijven donaties, o.a van de OSG Nieuw-Zuid, De Diaconie Protestantse Gemeente Schiedam, Transportbedrijf Hendrix, Stichting Fontanero uit Barendrecht, de collecte van de startzondag van de Gereformeerde kerk in Barendrecht en ACE uit Amsterdam.
Dit jaar is er weer een kalender gesponsord door Allround Cargo Handling!
Giften hebben we ontvangen van vele particulieren uit het hele land, waaronder een toenemend aantal middels een maandelijkse bijdrage, waarvoor onze dank.


Rest ons u allen te bedanken voor uw steun en u en uw familie fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig en gelukkig 2011.


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro 9314362
Rabobank 104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl
Terug naar boven