Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2011.
Jaargang 6, nummer 1Onlangs hebben we weer een intensieve ronde langs de Afrikaad-projecten gemaakt. We zijn blij te kunnen melden dat we samen met mensen ´van hier´ en mensen ´van daar´ grote resultaten hebben geboekt.
De Stichting Afrikaad kan dat mogelijk maken met steun van donoren en de inzet van locale betrokkenen en bevolking.


Op dit kaartje zijn de locaties van alle projecten te vinden, die in april en in oktober werden bezocht.

Vume e.o. -Volta Region

Het Ohavu Agric College, een van de drie middelbare landbouwscholen in Ghana, participeert in ons bomenplant-project in het nabij gelegen Vume.
Regelmatig bezoeken groepjes studenten (op door ons gedoneerde mountainbikes) de boerinnen om hen te begeleiden in de zorg voor de mangoboompjes, een nieuw gewas voor hen.
De stichting ontvangt rapportage van de bezoeken.
Als tegenprestatie heeft het college voor haar praktijktuinen ook mangoboompjes van de stichting ontvangen.
Wellicht gaan wij in de toekomst meer voor hen betekenen.
Er is dringend behoefte aan boeken en materialen.
Bij binnenkomst in Vume zagen we meteen ons schoolproject.
Rechts de kleuterschool met daarachter een van de waterputten en links de lagere school.
De toiletblokken zijn vorig jaar door de overheid geplaatst.
Toen we in Vume met ons werk begonnen, troffen we de lagere school, lemen muurtjes, houten palen en een lekkend rieten dak aan.
Destijds waren er 30 leerlingen, inmiddels zijn dat er meer dan 400!

Dit jaar zijn de eerste 10 leerlingen, die de kleuter- lagere en voorbereidende middelbare school in Vume hebben gevolgd, gaan studeren.
Dat doen ze ver buiten Vume (Denu,Dzodze, Abor en Ho.
De school heeft een dit schooljaar een nieuwe hoofdonderwijzer.
Het vorige schoolhoofd Samuel is begin deze maand na langdurige ziekte overleden.


´Onze´ lagere school in Vume

Inmiddels zijn alle leerkrachten door de overheid geplaatst.
De stichting betaalde nog twee onderwijskrachten: Olando en Florence.
Olando staat op de lijst om door de overheid aangesteld te worden.
Florence is helaas niet voldoende gekwalificeerd.
Zij krijgt, zoals vroeger, weer een vergoeding van de gemeenschap.
Florence is ook de leidster van de vrouwengroep, die de mangobomen bezit.
Daarom krijgt ze ook ondersteuning van de stichting.
De boerinnen in Vume ( mangobomen) en de boeren in Atronie (sinaasappelbomen) krijgen de eerste drie jaar financiële ondersteuning, totdat de bomen vrucht dragen.
Na deze periode gaat contractueel 50% van de opbrengst naar de school en 50% naar de boer(in).


Vume

Waterputten in Vume

De drie waterputten in Vume en vier in de omgeving hebben eerder dit jaar groot onderhoud gehad.
Ze zullen vanaf nu door het dorp zelf onderhouden moeten worden.
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een vervanger voor de eerder door ons opgeleide lokale onderhoudsman op te leiden.
Dat wordt vermoedelijk iemand uit een van de nabijgelegen dorpjes, waar we ook putten gegraven of een bestaande put gerenoveerd hebben.
De opleiding is in Krodua (Eastern Region, nabij Asamankese) bij de pompenmakers Lukuman en Issah.

In de omliggende dorpen zijn er problemen met water, ondanks de gegraven of gerenoveerde putten.
Zowel in Xantroli als Goblakope hebben we de putten een aantal meters extra uitgediept.
We hopen dat deze in het komende droge seizoen weer voldoende water gaan geven!
Op twee andere locaties spelen een gebroken touw en droogval parten. Het probleem is dat er van ver, zelfs vanuit Abor, pick-ups met jerrycanvrachten water van genoemde locaties gehaald worden.
Dit intensief gebruik kunnen de putten niet aan.
Om die reden klagen wij niet meer, als de pompen dagelijks slechts periodiek voor de gemeenschap toegankelijk zijn en de hele dag afgesloten zijn met een hangslot!

Odumase en Begoro - Eastern Region

Vanuit Vume/Akatsi zijn we richting Ho gegaan.
Dat deden we via Denu en Dzodze naar het Krobogebied, waar de kralenfabriekjes zijn en waar onze nieuwe penningmeester John vandaan komt.
In Odumase is ons verzocht een waterput uit te diepen en te renoveren.
Via Koforidua ging de reis naar Begoro, de geboorteplaats van Agyei, de oude penningmeester/chauffeur.
In Begoro hebben we een school gebouwd, onderhoud gepleegd en latrines aangelegd.


Leelringen J.S.S. Vume

We hebben de onderwijsmogelijkheden vergroot door onderwijsleermiddelen en computers te leveren en bestaande pc´s te onderhouden .
Deze kwamen uit de drie eerder verscheepte 40-voets containers.
We steunen de school middels bijdragen aan een klein ICT fonds.
Het contact met het inspirerende schoolhoofd Christie is verminderd sinds zij vorig jaar gepensioneerd is.

Kwame bij sinaasappelbomen in Atronie
Atronie - Brong Ahafo Region

Via Kumasi gingen we naar Atronie in het Brong Ahafo district.
Daar zijn we in 2009 aan een bomenproject begonnen.
De eerste sinaasappels zijn inmiddels geoogst! De bomen zijn als kerstgift 2008 gefinancierd door ACE uit Amsterdam.
Dit bedrijf heeft het jaar daarop waterputten gefinancierd en dit jaar de bouw van een kleuterschool.
De stichting heeft tegelijkertijd de lagere school gerenoveerd.
Atronie is een boerengemeenschap met voornamelijk cacaoboeren die tevens gewassen voor eigen gebruik verbouwen.
In oktober hebben we de opening van de kleuterschool gevierd.
Deze is in zes maanden tijd gebouwd!


Chief Nana Amponsem Darko tijdens het feest in Atronie oktober j.l.

We vierden tegelijkertijd de oplevering van eerdere projecten.
Er waren veel genodigden en politici aanwezig, onder wie de minister van transport van Ghana.
Hij zegde ons toe behulpzaam te zijn bij een mogelijk volgend transport van ingezamelde goederen voor onze projecten!
Dat is een goede zaak, want we hebben brieven met garanties nodig van onderwijs, volksgezondheid en financiën om ons werk te kunnen doen.
We wachten af of de toezegging bewaarheid wordt en gaan de transportminister in januari zeker weer bezoeken!

Edu Aben - Ashanti Region

Deze locatie in Ashanti Region in de buurt van Kumasi is ook bezocht.
Daar bleken al diverse projecten in uitvoering, met name ten behoeve van de school.
Het zou te verwarrend zijn om een vierde bouwactiviteit op dezelfde locatie met het zelfde doel te starten uit naam van onze stichting.
De projecten in uitvoering hebben namelijk hetzelfde doel: onderwijsverbetering middels bouw van lokalen.


Waterput op het schoolplein Atronie


Krodua - Eastern Region

Zuidelijk, nabij Asamankese, vinden we ons laatst gestarte project in Krodua, waar de stichting in 2009 Adamu en Issah geholpen heeft met het starten van hun bedrijf VANISSLUK.
Dankzij de steun van Stichting Victorie Pompen uit Poortugaal hebben zij al menig pomp gefabriceerd en geplaatst.
Het graafwerk voor onze putten wordt tegenwoordig aan hen uitbesteed.
Na het graafwerk in Atronie en onderhoud in Vume en omgeving groeven zij voor de stichting twee putten in Krodua.
Dit project werd gefinancierd door de NAHV.
Aan de derde put in Krodua, voor de plaatselijke lagere school, wordt momenteel gewerkt.
We gaan assisteren bij de herbouw van de kleuterschool, zodat de kleuters niet langer les krijgen onder een rieten dak op palen, maar in een fatsoenlijke ruimte.
Dat doen we in afwachting van een op te stellen werkbare begroting voor dit bouwproject.
Er is al een deel van de bouwmaterialen bijeengespaard.
Veel cementblokken voor de muren zijn er bijvoorbeeld al.


De kleuterschool in Krodua

VANISSLUK

Het ontstaan van het bedrijf VANISSLUK is een verhaal op zich.
Adamu en Issah leidden aanvankelijk een zwervend bestaan waarbij ze zichzelf verhuurden als puttengravers.
Ze hadden nauwelijks gereedschappen en het laswerk moest uitbesteed worden.
Het werk hadden zij geleerd in Bolgatanga, waar zij beiden leerling waren.
De zwerftocht voerde hen vanuit Bolgatanga in het hoge noorden van Ghana naar Krodua .
Ze maakten bij Issah’s ouders hun touwpompen.
De jongens ontwikkelen zich in rap tempo.
Ze kregen een eigen werkruimte, elektriciteit, een lasapparaat en zelfs werknemers.
Beiden hebben nu ook een vrouw en bovendien een dochter: Francina en Willemina!
Medio oktober schafte VANISSLUK zijn eerste auto aan.
Dat is een Toyota Pick-up, die bijna een noodzakelijk gereedschap op wielen is voor de gebieden waar de jongens opereren.

Adamu en Issah denken niet alleen aan zichzelf of de zaak, maar ook aan de gemeenschap.
Ze hebben een voetbalclub, inclusief een meidenteam, opgericht en er is een speelveld aangelegd.
Deelname is voor ieder kind mogelijk, mits dat ook naar school gaat!
De voetballers hebben nu ook een tenue.
Dat namen Wim en Hans mee op hun oktoberreis uit Nederland door toedoen van sponsoring van hun bedrijven.
De scheidsrechter kreeg ook een outfit, inclusief gele en rode kaart.

Sindsdien heeft het eerste team, dat inmiddels in competitieverband speelt, niet verloren!
De stichting heeft als toegevoegde gift Adamu dertien paar gebruikte voetbalschoenen laten inkopen op de sportafdeling van de markt in Accra.
Wim had trouwens zo’n 250 kg goed bruikbare tenues ingezameld, met name van de FC Marken. Daarvan is inmiddels een groot deel in Ghana verspreid, zoals in Vume, Ohavu, Atronie en Krodua.
Voetbaltraining in Krodua
Graafwerkzaamheden 3rde put Krodua

Plannen 2012


•In omgeving van Atronie zijn locaties waar mensen dringend behoefte aan schoon
drinkwater hebben.
Eerste helft 2012 zal op twee locaties een waterput gegraven worden.

•In het Krobogebied een put graven.
VANISSLUK zal tevens in opdracht van Stichting Victoriepompen pompen plaatsen op bestaande putten in het gebied.

•In afwachting van een correcte offerte (met een redelijke hoeveelheid materialen en zonder arbeidskracht, met uitzondering van de gespecialiseerde vakman) de kleuterschool in Krodua bouwen.

•In afwachting van initiatieven van het nieuwe schoolhoofd in Begoro zullen we mogelijk bemoeienis met de herstart van het ICT-onderwijs hebben.

•Twee lokalen Junior Secondary School (JSS, voortgezet onderwijs, in het ons vertrouwde Vume, bouwen.
De bouw van dit blok met twee lokalen hoog op de lijst en de wens is er om in 2012 te starten en te eindigen met de bouw!
(De kleuters zitten helaas weer onder de boom, sinds de school in Vume JSS-onderwijs aanbiedt en om die reden twee extra lokalen nodig had.
Doel is dus om straks een volledige goed gehuisveste onderwijslijn van kleuterschool, basisschool tot en met voortgezet onderwijs JSS in Vume gerealiseerd te hebben.)

Inzamelen en verschepen


Februari 2012 weten we definitief of inzamelen en vervolgens verschepen mogelijk is.
Indien we gaan verschepen, dan zullen we dat naar Ghana op korte termijn doen; in ieder geval voor de volgende verkiezingen.
Dat met het oog op de nog te verkrijgen toestemming van de nu zittend minister van transport.
We zullen in rap tempo inzamelen en dan alleen goed verpakt en bruikbaar materiaal verschepen dat direct aan het beoogde project doorgestuurd kan worden.

Inmiddels staan de eerste (nieuwe) rolstoelen voor de ziekenhuizen, een gift van Sunrise Medical in Zweden met medewerking van Leo van der Pol en Geodis Wilson, al bij onze hoofdsponsor Allround Cargo Handling in Ridderkerk.

Als er verscheept gaat worden zullen we dit zo spoedig mogelijk in het eerste kwartaal van 2012 met wensenlijst op onze website melden.

Donaties die we mochten ontvangen en in het bijzonder genoemd:


Feesten: Magda en Leon’s
25-jarig huwelijk,
het afscheid van prof A.Brand ,
de bedrijfsoverdracht van Allround Cargo Handling Ridderkerk
J.H.M.Hendrickx Holding voor de fundering in Vume.
De 2011-actie van ACE ASS. COMPUTER-EXPERT Amsterdam
CPOB Scholen Geldermalsen
Diverse kerkcollectes:
Gereformeerde Kerk Barendrecht,
Dorpskerk Schiedam,
Protestantse Gemeente Schiedam
NAHV wijnactie en Vlechtwerkadvies,
Amsterdam en Nieuw Vennep
Schapenactie van Luna en Hugo
Postzegelactie fam Driesen
Actie schilderijenverkoop Atelier ’t Kroontje Nieuw Vennep
Engeltjes-actie Corrie
Van Groenveld en van Houdt Notarissen uit Barendrecht hebben kosteloos onze statuten aangepast t.b.v.individuele studiesteun

Verder hebben we diverse eenmalige giften ontvangen, en natuurlijk:
Speciale dank aan onze vaste donateurs!

Meer weten ?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro 9314362
Rabobank 104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl
Terug naar boven