Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2012.
Jaargang 7, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepenRondreis

In november werd door Aad , Hans en Ron een rondreis gemaakt door Ghana langs de volgende projecten:
Het scholenproject met watervoorziening en mangoplantages te Vume in het Ketu North District nabij Dzodze in de Volta Region en bij de Akosombodam, de waterputten van Odumase in Eastern region.

Klik op de kleine foto
    Hierna werden de primary school, de waterputten en     sinaasappelplantages te Atronie, nabij Sunyani, in het Brong Ahafo     District bezocht. Tenslotte werd de school in Krodua (Eastern region     nabij Oda) bezocht en aldaar de waterputten geinspecteerd.                   (zie kaartje).Vume

Het Ohavu Agric College, een van de drie middelbare landbouwscholen in Ghana, participeert in ons bomenplantproject in het nabij gelegen Vume. De boerinnen worden door het College bijgestaan bij het opkweken van de mangobomen. Zo is er gezamenlijk een grote mangoplantage bezocht en hebben de boerinnen een aantal colleges gevolgd op het Ahavu Agric College.
Het resultaat hiervan is dat er ondertussen mangobomen staan die reeds vrucht en bloemen dragen. De afgestorven mangobomen in Vume zullen in het komend plantseizoen april 2013 vervangen worden door zaailingen die op het het Ohavu College zijn opgekweekt.
Deze ontwikkeling in de samenwerking tussen dorp en het College is goed voor alle partijen. De verwachting is dat er over een jaar geoogst kan worden. De verdiensten komen dan voor 50% ten goede aan ons schoolproject.
Tevens betekent dit dat de boerinnen niet meer van ons afhankelijk zijn. Wellicht gaan wij in de toekomst meer voor het Ohavu College betekenen. Er is een groot gebrek aan leermaterialen en middelen. Bij binnenkomst in Vume zien we direct ons schoolproject. Rechts de kleuterschool met daarachter een van de waterputten en links de lagere school.
Rechts van het sportveld de toiletblokken en een groot waterbain naast de kleuterschool, beide door de locale overheid gefinancieerd. In Vume zijn we ooit begonnen: de lagere school bestond toen uit lemen muurtjes,houten palen en een lekkend rieten dak. Destijds 30 leerlingen en inmiddels zijn het er meer dan 400!

Er is behoefte aan nieuwe lokalen voor voortgezet onderwijs. Inmiddels worden alle leerkrachten door de overheid betaald. Van de laatste door de stichting betaalde onderwijskrachten, Olando en Florence, is Olando reeds door de overheid aangesteld.
Florence krijgt zoals vroeger weer een vergoeding van  de gemeenschap, aangevuld door de stichting. De 3 waterputten in Vume en 4 in de omgeving hebben vorig jaar groot onderhoud gehad en zijn vanaf dit jaar door het dorp zelf onderhouden.Odumase

We hebben een aantal gerenoveerde putten geinspecteerd. Het doel in Odumase is om nog een aantal nieuwe waterputten te creeren en er een paar oude waterputten te renoveren.

Atronie

De door ons gerenoveerde en van kleuterlokalen voorziene school in Atronie krijgt steeds meer leerlingen en hierdoor wordt deze school dus eigenlijk weer te klein. Voorts zijn er dit jaar twee nieuwe putten gegraven.
Aan een derde wordt het werk binenkort hervat.
Er zijn goede ontwikkelingen met de sinaasappelbomen. De helft draagt reeds vrucht.
We hebben reeds zelf ervaren hoe lekker deze sinaasappels waren. Naar verwachting zal de school vanaf begin volgend schooljaar profijt hebben van deze bomen.

Krodua

Op het schoolplein is een waterput gegraven. Deze put is vrij toegankelijk voor dorpelingen en de middelbare school die aan de andere kant van de weg ligt.

Momenteel wordt er druk gebouwd aan een nieuwe kleuterschool.
Dit gebouw bevat 3 klaslokalen , personeelsruimte en een toiletblok.


Studenten

Elizabeth is inmiddels in Kumasi afgestudeerd en zoekt nu werk als lerares.
Julliet doet nu haar tweede jaar aan de “Nurse Training School” in Ho. Binnenkort zullen Kwame, (contactpersoon voor Atronie) en Soma starten met een alfabetiseringscursus van een jaar.
Wat te doen in de nabije toekomst?

*In Odumase bestaande putten renoveren en uitdiepen, maar ook nieuwe putten graven.
*In Krodua de kleuterschool afronden.
*Inzamelen van leermiddelen , computers, handgereedschappen voor de diverse scholen waaronder nu ook het Ohavu College.

Ook afgelopen jaar mochten we weer veel donaties ontvangen, waarvoor onze dank.

Onder andere; Twee waterputten gefinancierd door een prive-donateur, Kerken Barendrecht en Schiedam.
En vele particulieren !!Informatie over donateurschap ?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro 9314362
Rabobank 104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl
Terug naar boven