Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2013.
Jaargang 8, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen.Nieuwbouw

Na de kleuterschool en de lagere school is in Vume medio november gestart met de bouw van de junior high school.
Sinds enkele jaren wordt er ook op dit laatste niveau les gegeven in Vume, een en ander betekende dat de kleuters uiteindelijk weer onder de boom les kregen.
Daarom is het is goed nieuws dat we Stichting SR te B bereid hebben gevonden de financiering van de uitbreiding van het schoolgebouw op zich te nemen.
Dit wordt een gebouw met drie klaslokalen, kantoor en opslagruimtes.
Uiteindelijk kunnen zo de kleuters weer terug naar hun oorspronkelijke lokalen.

Voor zover mogelijk assisteren de dorpsbewoners bij het werk.
Inmiddels is het terrein bouw klaar gemaakt en zijn er onder begeleiding van ervaren metselaars zo’n 5000 bouwstenen vervaardigd en is er gestart met de werkzaamheden aan de fundering.
In deze fase worden tevens de muren (tot dak hoogte) en steunpilaren opgebouwd.
We streven ernaar om de bouw binnen een jaar af te ronden.


Foto lagere school en kleuterschool met daarnaast de locatie waar de JHS gebouwd wordt.Het is uitermate goed nieuws dat de school inmiddels meer dan 400 leerlingen heeft.
Er zijn nu inmiddels oud-leerlingen welke ver buiten Vume een vervolgopleiding doen.
Zo zijn er een aantal intern op scholen in Ho en Denu welke hopelijk in de toekomst investeren in hun thuis, Vume!
De uitbreiding van de school trekt inmiddels meer kinderen uit omliggende dorpen naar de school in Vume.

Bomenplantprojecten

In Vume groeien vier jaar na de aanplant de eerste mango’s aan de bomen.
Op de meeste akkertjes groeien de bomen goed echter niet overal even snel.
De boerinnen worden begeleid door de leerlingen van de Ohavu Agric College uit het nabij gelegen dorp.
Deze school heeft destijds ook mangobomen van de stichting ontvangen en zij zijn inmiddels gestart met het kweken van eigen zaailingen.
De boerinnen in Vume welke bomen verloren hebben zullen door de school voorzien worden van nieuwe jonge bomen!
In Atronie kampen de boeren met problemen met de sinaasappels.
Hebben we er zelf heerlijk van gegeten tijdens onze laatste bezoeken, de bomen blijken in het gehele gebied momenteel te lijden aan een ziekte.
De boeren en de aan het project gekoppelde school hebben zich door een landbouwdeskundige uit Sunyani laten voorlichten en wij zijn nu in afwachting van een verslag van zijn bevindingen.
Inmiddels is de offerte voor aanschaf van een sproei-uitrusting en natuurlijke bestrijdingsmiddelen al binnen.Boerin bij mangoboom in VumeStudenten

We hebben een aantal jonge mensen ondersteund:
Liesbeth is geslaagd voor haar examen voor lerares en maakt nu kans op een goede baan.
Julliet, die de opleiding tot hoofdverpleegkundige volgt in Ho is aan haar laatste studiejaar begonnen.
Kwame en Soma zijn gestart met het volgen van basisonderwijs op privéscholen in respectievelijk Kumasi en Accra.
Straks zullen ze betere kansen hebben op het verder ontplooien van hun werkzaamheden.


Krodua april 2013

Krodua

De kleuterschool in Krodua is bijna klaar.
De laatste hand wordt gelegd aan de afwerking van het stucwerk en het schilderwerk zal dan volgen.
In januari 2014 hopen we de school feestelijk te openen.
Verslag daarvan volgt.
Het schoolgebouw is ruimer opgezet dan in eerste instantie de bedoeling was, er is een extra derde lokaal toegevoegd.
Het aantal van 160 kleuters dat momenteel de school bezoekt toont de noodzaak van de uitbreiding.
Hopelijk kunnen de volgende leerjaren de toestroom verwerken!


Krodua oude kleuterschool

Waterprojecten

In Atronie zijn twee waterputten extra uitgediept en een derde , nodig voor de school, geeft ook problemen.
De put raakt te snel leeg, dus ook hier zullen wat extra meters uitgegraven moeten worden en hopelijk is het probleem dan opgelost.
In Odumase moet een nieuwe put gegraven worden op de locatie bij de woning van de queenmother.


Waterput Odumase

Deze put is vrij toegankelijk voor de wijkbewoners, maar is ernstig vervuild en verouderd.
Renovatie van de put is vanwege de ernaast gelegen vervuilde waterstroom niet wenselijk.
De nieuwe put zal op een andere locatie gegraven worden.
Lukuman, de technische man, zal gevraagd worden met zijn wichelroede om een locatie te bepalen.


Leerlingen Ohavu Agric college


Container

We hebben een groot aantal vrijwel nieuwe rolstoelen voor de hospitaals in Berekum, Odumase, Abor, Sunyani en Accra en wellicht gaan er nog wat via Edwin naar kleinere hospitaals in het noorden van Ghana.
Hij bezoekt daar als chirurg met regelmaat locaties om gespecialiseerde ingrepen te verrichten en kan op die tochten meteen wat stoelen leveren!
Voorts in de container weer onderwijsleermiddelen, speelgoed, sportartikelen (waaronder Vitesseshirts) en Engelstalige boeken (afgeschreven boeken bibliotheek Barendrecht) voor de diverse schoolprojecten.
Ook diverse hand- en trapnaaimachines en typemachines gaan naar de scholen. We zullen de scholen in Vume, Atronie, Ohavu en de middelbare school in Krodua voorzien van enkele computersystemen. Computervrienden van stichting Dajong bedankt voor levering van het leeuwendeel van deze pc′s!
Geen van de scholen heeft een computersysteem en met name de Ohavu Agric College en de Junior high Scholen in Krodua en Vume hebben grote behoefte om hun leerlingen pc ervaring aan te bieden.
In Krodua is ICT zelfs een vak, met vakdocent...zonder pc!

De container met ingezamelde goederen is vanaf 16 december onderweg.
De goederen hebben weer bij Allround Cargo Handling in Ridderkerk opgeslagen gelegen en zijn daar ook verpakt en verzonden.
De reis naar de havenstad Tema zal ongeveer een maand duren.
Hopelijk gaat de inklaring wat sneller en kunnen we de goederen begin februari naar de uiteindelijke bestemming brengen


Reizen

We willen inventariseren of er onder onze donateurs behoefte bestaat om eens met ons naar Ghana te reizen voor een rondje zuidelijk Ghana met als rode draad het bezoeken van onze projecten.
Het idee bestaat al wat langer en er zijn al eerder familieleden, bestuursleden en donateurs meegereisd. Als jullie hierover informatie willen hebben horen we dit graag.Al ons werk is mogelijk gemaakt door jullie, we blijven er zoals altijd op toezien dat elke euro in Ghana terecht komt!!
Daarvoor onze hartelijke dank!


Donaties

Maand/kwartaal en jaardonaties
Kerstgiften, zomergiften
Feestgiften zoals verjaardag (mevr Hofman — Koot)
Engelenactie Corrie
1e termijn bouw Junior High School Vume gestort door St SR te B in oktober 2013
Collectes Kerken Schiedam en Barendrecht
Vele particulieren en bedrijven hebben geholpen met hulpgoederen, acties en geld.
Stichting SR te BInformatie over donateurschap ?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro 9314362
Rabobank 104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl
Terug naar boven