Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019


Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2014.
Jaargang 9, nummer 1Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen.
Nieuwbouw

Na de kleuterschool en de lagere school is in Vume medio november 2013 gestart met de bouw van de Junior High School (JHS). Het gebouw was klaar in juli 2014. Na de grote schoolvakantie is de school geschilderd door leraren en de leerlingen gezamenlijk. De dorpsbewoners hebben geassisteerd bij het werk. Inmiddels oogt het terrein als een ware campus. Er zijn zelfs in 1 lokaal en in de personeelsruimtes voorbereidingen getroffen voor toekomstig computeronderwijs! Afgelopen oktober werd de school geopend. De kleuters, welke tijdelijk plaats maakten voor de junior high school leerlingen, zitten nu niet meer onder de boom, maar in hun oorspronkelijke gebouw. Dankzij Stichting SR te B. hebben we dit project zeer snel kunnen realiseren.
  Nieuwe bankjes voor het   gebouw.

De uitbreiding van de school trekt nog steeds meer kinderen aan uit de omliggende dorpen .
  De nieuwe school.


Bomenplantprojecten

In Vume groeien vijf jaar na de aanplant de eerste mango’s aan de bomen. Op enkele akkertjes na groeien de bomen goed. De boerinnen worden begeleid door de leerlingen van de Ohavu Agric College uit het nabij gelegen dorp. Deze school heeft destijds ook mangobomen van de stichting ontvangen en zij waren inmiddels gestart met het kweken van eigen zaailingen. In Atronie zijn een aantal boeren succesvol met de sinaasappeloogst. De boeren en de aan het project gekoppelde school hebben zich door een landbouwdeskundige uit Sunyani laten voorlichten. Wij hebben de adviezen van deze deskundige ter harte genomen en inmiddels geimplementeerd. We hopen voor deze boeren in de toekomst een betere uitrusting (laarzen, spuitinstallatie) te financieren.Boerin aan het werkStudenten

We hebben een aantal jonge mensen ondersteund: Julliet heeft haar opleiding tot verpleegkundige inmiddels afgerond en werkt op een regionaal medisch centrum in Akatsi. Kwame volgt succesvol volwassen onderwijs op een privéschool in Kumasi. Hij kon zich inmiddels door zijn opleiding laten omscholen van bronswerker tot fotograaf en heeft al een bescheiden klantenkring opgebouwd.


Markt in Odumase

Krodua

De kleuterschool in Krodua is nu in gebruik maar moet nog geschilderd worden. We zullen tevens de lagere school meeschilderen en voorzien van nieuwe deuren. Er is tevens een verzoek om toiletblokken te bouwen, Sedert 2005 is stichting Afrikaad officieel gevestigd als een Non-Governmental Organisation (NGO) in Ghana we wachten de offerte af. Hopelijk kunnen we in de volgende leerjaren de toestroom van leerlingen verwerken!


Krodua oude kleuterschool

Waterprojecten

In het Voltadistrict is aan de waterputten groot onderhoud verricht. Er zijn 9 touwpompen vervangen, de putten gereinigd en waar nodig uitgediept. In Odumase wordt een nieuwe put gegraven op de locatie bij de woning van de Queenmother.


Waterput

De oude put is vrij toegankelijk voor de wijkbewoners, maar is ernstig vervuild en verouderd. Renovatie van de put is vanwege de ernaast gelegen vervuilde waterstroom niet wenselijk. De nieuwe put zal op een andere locatie gegraven worden. Lukuman, de technische man, zal gevraagd worden met zijn wichelroede om een locatie te bepalen.


Leerlingen uit Vume


Container

Ons plan was om afgelopen jaar een container met hulpgoederen te sturen, echter door externe omstandigheden is dit er nog niet van gekomen. Onze intentie is om aankomend jaar dit transport te verzorgen. Inmiddels zijn de goederen verpakt en staan bij Allround Cargo Handling in Ridderkerk, waarvoor onze dank voor het beschikbaar stellen van de opslagruimte.


Reizen

Er is altijd een mogelijkheid om eens met ons naar Ghana te reizen voor een rondje zuidelijk Ghana met als rode draad het bezoeken van onze projecten. Het idee bestond al wat langer en er zijn al eerder familieleden, bestuursleden en donateurs meegereisd. Als jullie hierover informatie willen hebben horen we dit graag.Het bestuur aan het werk!

Al ons werk is mogelijk gemaakt door jullie, we blijven er zoals altijd op toezien dat elke euro in Ghana terecht komt!!
Daarvoor onze hartelijke dank!


Donaties

Maand/kwartaal en jaardonaties. Kerstgiften, zomergiften . Feestgiften zoals 40 jr huwelijk Fer en Dorine Hofman uit Zoetermeer. Lampenkappenactie Corrie. 2e en 3e termijn bouw Junior High School Vume gestort door Stichting SR te B. in 2014. Collectes Kerken Schiedam en Barendrecht. Vele particulieren en bedrijven hebben geholpen met hulpgoederen, acties en geld.


Informatie over donateurschap ?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro NL 10 INGB 0009314362
Rabobank NL63 RABO 0104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nlSchilderen JHS


Terug naar boven