Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2016.
Jaargang 11, nummer 2Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in Ghana. De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen. Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor boomplantprojecten, de watervoor-ziening in de buurt van die scholen en voor medische- en onderwijs hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen inge-roepen.Leerling

Nieuwbouw

De school in Begoro is gereed, er zijn daar twee lokalen, (waarvan 1 geschikt voor ICT), bijgebouwd alsmede een opslagruimte. Deze bouw is zeer vlot gegaan, binnen een half jaar was vrijwel alles gereed.
Inmiddels worden de lokalen goed gebruikt. De koude wintermaanden worden goed benut door de stichting om weer nieuwe plannen te ontwikkelen, zo zijn we nu bezig met de begroting voor nieuwbouw in Sankoban Kurofrum.
Dit betreft uitbreiding van een bestaande school met 6 lokalen en een bibliotheek. De kleuters zitten nu erg krap in een oud kerkgebouwtje en in een bronsgieterijlokaaltje .


Nieuwe lokalen Begoro

We hopen zo nog steeds meer kinderen uit de omliggende streek aan te trekken.

Kleuters in het kerkgebouw

Bomenplantprojecten

Het mangobomen project gaat naar wens: in Vume groeien zeven jaar na de aanplant weer meer mango´s aan de bomen. De negentien boerinnen worden nog steeds begeleid (leren enten, simpele insectenvallen bouwen) door de leerlingen van de Ohavu Agric College uit het nabij gelegen dorp.
Alle boerinnen hebben een opbrengst van de oogst gehad. De aansluiting bij de inkooporganisatie is nu geregeld, waardoor er een zekere afzet van de oogst is gegarandeerd.
Nu zal de opbrengst van de oogst deels ten goede moeten komen aan de school aldaar.
Met de boeren en hun sinaasappel-oogst in Atronie gaat het ook goed. De boeren en de aan het project gekoppelde school hebben zich door een landbouwdeskundige uit Sunyani laten begeleiden.
We hopen voor deze boeren in de toekomst een nog betere uitrusting (laarzen, spuitinstallatie) te financieren. Met de kerst zullen we ze een extra aanmoediging geven!Mangobomenplantage


Studenten

Nog steeds ondersteunen we een aantal jonge mensen in de vorm van schoolgeldfinanciering. Voor een onderwijzer uit Vume hebben we een goede nascholing geregeld.
Twee jongens uit Xantrolie en Vume hebben de opleiding afgerond om waterpompen/-putten te onderhouden.


Installatie computers Vume

Vume

Afgelopen februari hebben we 7 computers tweedehands in Accra gekocht inclusief de nodige software voor het onderwijs. Deze zijn inmiddels in Vume (met behulp van het reisgezelschap van Aad) geinstalleerd op de Junior High School.
Alles werkt tot op de dag van vandaag erg goed! Dit reisgezelschap heeft overigens ook in de bagage veel sporttenues meegenomen welke onder andere van de korfbalvereniging Vitesse en andere sportclubs bijeen waren gebracht.

In september bereikte ons het trieste bericht dat Olando Somenu, onze vriend en contactpersoon in Vume, is overleden.
Sinds de start van onze activiteiten in Ghana, (bouw kleuterschool Vume in 1999), is Olando de drijvende kracht ter plekke geweest.
Hij regelde de berekeningen, aanschaf van materialen en legde vele malen het traject Vume-Accra v.v. af om geld op te halen en verslagen achter te laten. Velen van ons zullen zich Olando ook herinneren als de organisator en leermeester culturele dans en muziek in Vume.


Olando Somenu

Krodua en Atronie

De kleuterschool in Krodua is afgelopen oktober in het bijzijn van Aad geopend. Op het moment van de opening waren de toiletblokken net gereed.
Verder is het verzoek van de Junior High School, (er tegenover), gehonoreerd om te helpen bij het stucen/pleisteren van het inmiddels wat haveloze gebouw.
In Atronie zal de school een extra aanmoediging krijgen in de vorm van een kerstbonus welke gebruikt zal worden ten behoeve van het lesmateriaal.
We zullen deze school in het voorjaar nog eens inspecteren om te zien of er nog onderhoud nodig is.


Kinderen Sankoban Kurofrom

Waterprojecten

Dit jaar is er weer veel aan schoon drinkwater gedaan.
Gladys Demeyor Amanor, de "Queen Mother" is medio oktober 2015 overleden. De putten, welke we ter nagedachtenis aan haar in Odumase, hebben gebouwd, zijn inmiddels in gebruik.
Naar aanleiding hiervan kwamen er meerdere verzoeken voor nieuwe putten en pompen op bestaande putten binnen. Daarna zijn alweer ruim twintig (20!!) nieuwe pompen gerealiseerd, ook putten gegraven en gerenoveerd.
Momenteel worden er twee putten nabij Odumase gegraven. De locale gemeenschappen dienen bij te dragen in arbeidskracht, het voorzien in voedsel en onderdak aan de werkers en tevens wordt van hen een bijdrage van 1 zak cement gevraagd voor het maken van de putdeksel.


Reizen

Een aantal mensen heeft al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eens met ons een rondje zuidelijk Ghana te maken met als rode draad het bezoeken van onze projecten.
Ook dit jaar in oktober willen we weer zo´n reis organiseren voor de belangstellenden! Let wel: dit zijn geen luxe reizen!
Als jullie hierover informatie willen hebben horen we dit graag.Al ons werk is mogelijk gemaakt door jullie, we blijven er zoals altijd op toezien dat elke euro in Ghana terecht komt!!
Daarvoor onze hartelijke dank!


Donaties

Maand/kwartaal en jaardonaties.
Kerstgiften, vakantiegiften, zomergiften .
Verjaardagsgift (70 jaar).
Collectes Kerken Schiedam en Barendrecht.
Computers Vume door Heer P uit B.
Twee lokalen Begoro voor 50% gefinancierd en zes waterputten door Stichting SR te B.
Een waterput door Hendrickx Transport Logistics.
Vele ander particulieren en bedrijven hebben geholpen met hulpgoederen, acties en geld.
Ook zijn er door familieleden airmiles gedoneerd om de vlieg/reiskosten te beperken.

Kinderen in sportkleding

Informatie over donateurschap ?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro NL 10 INGB 0009314362
Rabobank NL63 RABO 0104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl

Terug naar boven