Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2017.
Jaargang 12, nummer 2Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in Ghana. De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen. Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor boomplantprojecten, de watervoor-ziening in de buurt van die scholen en voor medische- en onderwijs hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen inge-roepen.De jongste schoolkinderenNieuwbouw

Aad, Ron en Fer (donateur) zijn in februari via de projecten in Krodua (scholen/waterputten) doorgereisd naar Sankoban Kurofrum.
Hier waren we bezig met de begroting voor nieuwbouw van een school. Dit betrof uitbreiding van een bestaande school met 6 lokalen en een bibliotheek. De kleuters zitten daar erg krap in een oud kerkgebouwtje en in een bronsgieterijlokaaltje.
Helaas is dit project niet doorgegaan vanwege het feit dat er onvoldoende land ter beschikking was en de begroting ruim zou worden overschreden, vooral doordat men dure arbeidskrachten in wilde huren.


schoolkinderenOnze aanpak om met hulp van de gemeenschap te bouwen om de kosten te drukken, vond daar geen gehoor. Tevens werden de aanschafprijzen van bouwmaterialen boven de marktprijs begroot. Hier konden wij vanuit onze doelstellingen niet mee akkoord gaan. Een lastig besluit, temeer daar de financiering door toezegging van een sponsor aanvankelijk rond leek te zijn.

Bomenplantprojecten

De mangobomen in Vume en sinaasappelbomen in Atronie doen het goed!
Echter de contractueel vastgelegde afdracht van een deel van de verkoop van de oogst door de negentien boerinnen in Vume aan de school verliep niet geheel zoals afgesproken. Recent was Aad met Gerben (donateur) in Ghana, waarbij er een overleg is geweest. De nieuwe schoolhoofden en personeelsleden bleken niet van het bestaan van de contracten af te weten. Inmiddels hebben de boerinnen beterschap beloofd en zal de helft van de opbrengst in natura (vruchten) en/of Ghana cedi’s aan de school uitgekeerd worden. We hebben de boerinnen overigens niet gekort op hun jaarlijkse bonus.


Volop vers fruit!In Atronie is tevens over de sinaasappelbomen overlegd in het “paleis” van chief Nana. Aldaar zijn eerder twee plantages verloren gegaan door traditioneel alles te laten verbranden (een radicale manier om onkruid te verdelgen….).
De chief krijgt nog een kans om opnieuw te planten, we horen dit in februari als we terugkomen met een groep donateurs.


Scholen

De renovatieprojecten in Krodua zijn afgesloten, de kleuterschool (incl toiletblok) is daar feestelijk geopend, de Primary school geverfd, nieuwe deuren en lekkages verholpen en de junior high school heeft nieuw pleisterwerk en scheidingswanden.
Al deze scholen hebben nu voldoende leermiddelen, belangrijk was de donatie van computersystemen en naaimachines.
Nu eindelijk geen getekende PC op het schoolbord maar een echte (!) om ICT les te krijgen. Aparte vermelding verdient de aansluiting van de school in Atronie op het elektriciteitsnet en er worden werktafels en stoelen.


elektriciteit op school AtronieWaterprojecten

Hier ligt alles op koers. Nabij Krodua is er nu een put gegraven welke nu zo’n 500 mensen van schoon drinkwater voorziet. Aan de tweede put wordt nu gewerkt.
Nieuwe waterput

Tijdens onze oktoberreis hebben we veel putten en pompen geïnspecteerd in Krobo en het Voltagebied. Onze waterputtengravers, Adamu en Issah gaven aan niet meer samen te willen werken, maar gaan afzonderlijk gelukkig door met het werk.
In het Krobogebied zijn er dit jaar zo’n 15 nieuwe putten/pompen bijgekomen en er volgen er nog vijf in het Voltagebied.


waterput

Container

Eindelijk zijn de laatste goederen richting Ghana verscheept, met dank aan Allround Cargo Handling (opslag, laden en sponsering transport) en Fer (laden)!
De lading is als handelswaar ingeklaard om oponthoud te voorkomen.
We hebben o.a. 51 rolstoelen verdeeld over de ons bekende ziekenhuizen in Akroso, Berekum en Odumase, maar ook naar het Korle


Rolstoelen op de goede plek!


Een groot deel van de baby- en kinderkleding kwam ten goede aan een organisatie voor hulp aan straatkinderen (CAS) in Accra. Veel sportkleding werd over diverse scholen verdeeld; vaak complete teamuitrusting van goede kwaliteit.


De kleding past goed!

Reis

Een aantal donateurs zullen in februari ons vergezellen naar Ghana om de vele projecten te bezichtigen.


Het waren mooie jaren

Inmiddels zijn we veel van onze projecten aan het afronden.
We streefden er altijd naar dat de meeste projecten door de locals in stand werden gehouden.
We hebben besloten om in 2019 onze werkzaamheden te beëindigen en zullen hierna alleen nog op bescheiden schaal de lokale mensen van advies dienen op het gebied van scholenbouw en waterputten onderhoud. Tot die tijd gaan we door met graven van nieuwe en renoveren van bestaande waterputten en het plaatsen van touwpompen. We kunnen met uw hulp nog veel werk doen!!


Let wel: Al ons werk de afgelopen 20 jaar is mogelijk gemaakt door jullie donaties.
We blijven er zoals altijd tot die tijd op toezien dat elke euro in Ghana goed terecht komt!!

Daarvoor onze hartelijke dank!


Donaties

Stichting S.K. te B. toezegging 10.000 Euro (!), te besteden aan nieuwe waterputprojecten in het Volta en Krobogebied.
Meneer P. te B. doneerde 2 nieuwe waterputten in de buurt van Asamankese.
Sunrise Medical in Nieuwegein doneerde de rolstoelen.
Huwelijksgift Lotte en Gerben 2000 euro, (elektriciteit Atroni).
De engeltjes gemaakt door Corrie werden goed verkocht en de opbrengst kwam ten goede aan 2 nieuwe touwpompen voor de waterputten!

Voorts weer vele maand-, kwartaalgiften en jaardonaties, kerst- vakantie- en zomergiften. Tenslotte collectes in kerken in Schiedam en Barendrecht.


Eerste training in Vitesse outfitInformatie over donateurschap?


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro NL 10 INGB 0009314362
Rabobank NL63 RABO 0104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl

Terug naar boven