Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2018.
Jaargang 13, nummer 2Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in Ghana. De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen. Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor boomplantprojecten, de watervoor-ziening in de buurt van die scholen en voor medische- en onderwijs hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen inge-roepen.


Rondreis donateurs

Vijf donateurs hadden de moed verzameld om mee te reizen. Het programma zat vol. Alle scholen hebben we bezocht alsmede meerdere waterputten in diverse regio’s en tenslotte ook de mango- en sinaasappelboomplantages. Hiernaast was er ruimte om Fort Elmina en enkele werkplaatsen te bezoeken.
Donateurs en schoolteamSolomon

Tijdens ons bezoek aan Krodua hebben we Solomon ontmoet, een 9 jarige jongen, die niet kon lopen. Zijn moeder vroeg om hulp en het lukte om een looprek te regelen. Mede door zijn enthousiasme bleek hij een paar maanden later in staat om met dit rekje te lopen.


Solomon

We besloten als stichting zijn boeken, schooluniform en het schoolgeld te betalen. Zijn moeder betaalt de bus en maaltijden op school. Het blijkt een pienter joch.,br> Hij reist nu dagelijks met zijn vriendjes naar school en heeft er veel plezier in.Bomen

Op een aantal mangofarms was er een achterstand in onderhoud te zien.
Hierop hebben we het Agric College in Ohavu gevraagd bij te springen qua scholing en onkruidbestrijding. De studenten hebben de boerinnen in Vume geholpen.


Donateur inspecteert

In Atronie groeien de sinaasappels goed en is er, evenals in Vume, al een deel van de opbrengst ten goede gekomen aan de school, zoals eerder notarieel was vastgelegd.


MangoboomWaterputten

Er zijn twee putten in Takorase Mepom gegraven zodat de bewoners nu geen vervuild water meer uit de rivier hoeven te halen. Daarnaast zijn er 6 putten in het Voltadistrict gerenoveerd: vervuilde putten waar oude touwen, modder, kapotte emmers en vieze doeken uit zijn gehaald. Recent werd in Kumasi cholera geconstateerd. Het stofdicht afsluiten van de put met zijn eenvoudige pompmechaniek kan besmettingen voorkomen.


Put in Krobo gebied

Afgelopen jaar hebben wij 105 (!) pompen geplaatst, waarvan we er in oktober 80 hebben geïnspecteerd. Elke pomp/locatie heeft overigens zijn eigen nummer gekregen. Ook draagt de gemeenschap steeds bij. Zij kopen het cement voor de deksel en voor iedere pomp is een contactpersoon verantwoordelijk en zij weten onze pompenmakers in geval van nood te vinden. Tenslotte zijn er afgelopen maand 20 pompen geplaatst in een gebied rond Ada Kaseh. Er komen nu veel verzoeken binnen voor waterputten met een nieuwe pomp.Huwelijk

In oktober is onze secretaris Betty getrouwd met George, een tweedaags festijn, met het traditionele huwelijk op zaterdag als hoogtepunt. Aad was erbij als getuige en als vertegenwoordiger van de familie van George. Na het loven en bieden en het bezoek van de pastoor was het huwelijk een feit.


Betty/Pa/Aad/Ma en GeorgeScholen

In Takorase bezochten we de school. Er was slechts een handje vol boeken beschikbaar voor de hele school. Met een investering van minder dan 400 euro werden, met behulp van de docenten, vele dozen met boeken, wandkaarten en posters aangeschaft.


boeken aangeschaft

Sedert 2003 had de school geen leermiddelen noch financiële ondersteuning hiervoor gehad! Vervolgens reisden we naar Krodua en bezochten de school met de daarnaast gelegen junior high school. Hier ging alles naar wens en we werden verrast door toneel en een langdurig dansspektakel! Op de school in Atronie werden elektrische aansluitingen aangelegd , nieuwe meubels en hang en sluitwerk voor het ICT lokaal geleverd.
In Vume wachtte ons een gastvrij onthaal met veel Abodze dans en muziek. Wij gaven de school de zo fel begeerde sportschoenen voor hun voetbalteam, die we tevoren op een markt hadden aangeschaft. De voormalige personeelsruimte van de kleuterschool zal uiteindelijk het ICT lokaal worden.
Ons eerste schoolgebouw op dit complex is al uit 2000.2019 en verder…….

“Het waren twintig mooie jaren!” meldden we in onze vorige nieuwsbrief. Aankomend jaar is ons laatste jaar van activiteit, sponsorwerving en intensief reizen. Aankomend jaar proberen we nog veel waterpompen te plaatsen.
De middelen hiertoe zijn inmiddels ontvangen van een trouwe donateur uit Barendrecht. Het plan is om naast nieuwe locaties in Greater Accra (Ada) ook in het noorden bij Navrongo en in het Ashantidistrict bij Kumasi pompen te plaatsen. De eerste contacten hiertoe zijn al gelegd.
Na 2019 zullen we natuurlijk nog contact houden met Ghana en onze vrienden op de diverse locaties.
Zonodig zullen we altijd de helpende hand bieden, echter op kleinere schaal.Donaties

Stichting SR te B heeft gezorgd dat we ook in het vorige jaar maar ook volgend jaar nog veel schoon water voor de mensen in Ghana kunnen realiseren! Mevrouw I.Hedman uit Zweden gaf ons een mooie gift ten behoeve van de waterprojecten. Hiernaast organiseerde de Fam.Stal een mooie beursjes actie en verkocht Corrie zelf gemaakte Engeltjes voor de Stichting. Verder weer vele maand, kwartaalgiften, jaardonaties, kerst-, vakantie- en zomergiften. Tenslotte wederom collectes in kerken in Schiedam en Barendrecht.Let wel: Al ons werk de afgelopen 21 jaar is mogelijk gemaakt door jullie! We blijven er zoals altijd op toezien dat elke euro in Ghana goed terecht komt!!
Daarvoor onze hartelijke dank!!


Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Tel 0180628951
Giro NL 10 INGB 0009314362
Rabobank NL63 RABO 0104237546
e-mail: info@stichtingafrikaad.nl

Terug naar boven