Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 2008  Nieuwsbrief 2009  Nieuwsbrief 2010  Nieuwsbrief 2011
Nieuwsbrief 2012  Nieuwsbrief 2013  Nieuwsbrief 2014  Nieuwsbrief 2015
Nieuwsbrief 2016  Nieuwsbrief 2017  Nieuwsbrief 2018  Nieuwsbrief 2019Nieuwsbrief, Stichting Afrikaad
Uitgave: december 2019.
Jaargang 14, nummer 3Voorwoord

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van Stichting Afrikaad.
In 1999 zijn wij gestart met de bouw van een school in Begoro, Eastern Region Ghana. Het daaropvolgend project, de kleuterschool in Vume in het Voltadistrict resulteerde in het graven van onze eerste waterput.
Menig project volgde, later in deze brief daarover meer. Na 20 jaar stoppen wij met de Stichting Afrikaad.
Ghana ontwikkelt zich in een rap tempo en wij hebben ons bescheiden steentje daarin bijgedragen.


Doelstelling

Bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs in Ghana.
De stichting helpt bij de bouw en inrichting van scholen en bij de aanschaf van leermiddelen Omdat een school niet los van een gemeenschap kan bestaan, is er ook aandacht voor bomen-plant projecten, de watervoorziening in de buurt van die scholen en voor medische hulp aan schoolkinderen en hun familie.

Werkwijze

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de plaatselijke gemeenschap uitgevoerd.
Indien noodzakelijk wordt de hulp van gespecialiseerde vakmensen ingeroepen

Inrichting kliniek Krodua

In februari van vorig jaar reden we met een aantal donateurs, (waaronder een aantal artsen), langs de projecten en toen werd ons de kliniek in Krodua getoond, een prachtig nieuw en leegstaand gebouw.


Foto: kliniek Krodua

De vraag van de gemeenschap aan ons was of we bereid waren om artsen te leveren. Toen we later vernamen dat er twee verpleegkundigen kwamen werken waren we in staat om vanuit een speciale gift twee bedden, beddengoed, infuusstandaarden een koelkast voor vaccins en een aantal ventilatoren te regelen.
Nog voor de eerste werkdag van het nieuwe personeel waren de spullen aanwezig!!
Later volgde nog meer bedden, een pc, bloeddrukmeters , een rolstoel en regelden we een waterput.


Waterprojecten

In ons afsluitend jaar hebben we veel waterpompen (160) geplaatst.
In totaal komen we op 329 pompen in het zuidelijk deel van Ghana waar ruim 100.000 inwoners plezier van hebben.
Overigens werd een aantal van deze putten met de wichelroede gelokaliseerd en met de hand uitgegraven.
We hopen dat de dorpsgemeenschappen nu zelf zorg gaan dragen voor het onderhoud van de pompen.
Voor iedere pomp is een lokale contactpersoon verantwoordelijk voor onderhoud en kleine reparaties.
Ons resterend budget zullen we eind 2019 overmaken naar de pompenmakers (Isa en Adamu), om samen met de lokale vertegenwoordigers van onze stichting op nieuwe locaties pompen te kunnen plaatsen.


Foto: Orlando (L) met Mato


Bomenplantprojecten

Met behulp van studenten van het Agric College in Ohavu hebben de afgelopen jaren 19 boerinnen in Vume mangoboomgaarden opgezet en onderhouden.
Tevens zijn er 6 boeren in Atronie geholpen met het opzetten van sinaasappelboomgaarden.
Een deel van de opbrengsten van bovengenoemde boomgaarden komt ten goede aan de scholen.


Foto: Put in Atronie


Foto: Laatst gegraven puScholen

Dit jaar heeft de stichting hulp geboden aan de primary school in Atronie bij dak- en stucwerkreparaties ontstaan door stormschade.
Het was feest in Begoro! Begin november brachten we 10 pc’s naar de Presby-A school waarvan Christie Osafo zo lang het schoolhoofd was.
Tezamen met de inmiddels gepensioneerde Christie overhandigde ons reisgezelschap deze gift aan de schoolleiding.
Er waren afgevaardigden van het regionale onderwijsbureau, kerk en gemeenschap bij aanwezig


Foto: Kleuterschool Krodua
Cosmos Somenu

Cosmos is de oudste zoon van Orlando, onze te vroeg overleden vriend en contactpersoon in Vume.
Dankzij Orlando’s inspanningen heeft Vume zich enorm kunnen ontwikkelen qua onderwijs en schoonwatervoorzieningen.


Foto: Cosmos

Cosmos heeft alle scholen in Vume (Kindergarten, primary en junior high school) doorlopen en is met behulp van de stichting in november in Akatsi gestart met een vervolgopleiding (Senior High School).
Zo zijn er meer scholieren zoals Cosmos, die zich in de regio of zelfs daarbuiten kunnen ontwikkelen.
Samen met John ( de timmerman) heeft hij recent schoolinkopen gedaan


Slotwoord

Oudejaarsdag zal voor ons de dag zijn dat de stichting wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Dan zal de rekening worden opgeheven en zoals eerder vermeld het saldo ten goede komen aan de laatste pompen in Ghana.
Onze website blijft nog een jaar online en uiteraard zullen we de komende jaren wel wat kleinschalige activiteiten op persoonlijke titel onderhouden.
We konden het niet laten om de activiteiten van de afgelopen jaren, waarschijnlijk onvolledig, puntsgewijs op een rijtje te zetten: Zeven scholen nieuwbouw en drie gerenoveerd (Vume, Begoro, Atronie en Krodua).
ICT onderwijslokalen. De oprichting van Vanissluk, pompenmakers en installateurs.
Plaatsing van 329 pompen op deels gerenoveerde en nieuw gegraven putten, (de diepste reikte tot 40 meter).


Foto: Afscheid valt zwaar

Veel zeecontainertransporten met ingezamelde goederen.
Een aantal ziekenhuizen in Accra, Odumase, Takorase en Berekum zijn voorzien van medische hulpmiddelen en zelfs een kliniekje in Krodua is ingericht.
We hebben veel kinderen en een aantal volwassenen geholpen met opleidingsmogelijkheden.
Bomenplantprojecten voor boerinnen en boeren mogelijk gemaakt zodanig dat nabijgelegen scholen hiervan konden profiteren.
Er zijn veel reizen met betrokkenen en sponsoren gemaakt.

Stichting Afrikaad
Koedood 2B
2993 AL Barendrecht
Giro 9314362 Rabobank 104237546
info@stichtingafrikaad.nl
Foto: Het bestuur aan het werk!


Donaties

Maand/kwartaal en jaardonaties.
Kerst- en zomergiften.
Huwelijksgiften: fam Hofman en familie Roos.
Donatie Wifraned voor het gezondheidscentrum in Krodua.
Stichting SR te B heeft ook dit jaar gedoneerd zodat er veel schoon drinkwater beschikbaar kwam.
Ook Stichting “Afrika Anders” gaf een donatie voor drinkwatervoorzieningen.


Foto: UitzwaaienAl ons werk is mogelijk gemaakt dank zij jullie!
We blijven er zoals altijd op toezien dat elke euro, ook de laatst gedoneerde in Ghana terecht komt!!Terug naar boven